CloudPBX

#CloudPBX, #TaaS, #Telephony

[CloudPBX]

บริการเช่าใช้ตู้สาขาระบบโทรศัพท์ส่วนตัวจากไอดินนายด์และเครือข่ายพัธมิตร ทำให้เราสามารถให้บริการระบบ ที่มีความปลอดภัย พร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้อง แก่ลูกค้า ด้วยความสามารถด้านวิศวกรรมของเรา และเครือข่ายระบบ CloudPBX จาก Business Partner ทำให้ได้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบคราวด์ (CloudPBX) ที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนติดตั้งตู้สาขา ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและการบำรุงรักษา แต่ยังใช้งานได้ดีกว่าตู้สาขาโทรศัพท์ธรรมดา พร้อมบริการหลังการขายโดยวิศวกรมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานติดต่อกันภายใน (Extension Number) การโทรออกไปยังปลายทางทั้งในและต่างประเทศ(ราคาพิเศษ) การโอนสาย การดึงสาย การพักสาย รวมไปถึงระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ IVR หรือ Auto-Attendant โดยมีพื้นฐานดังนี้

คุณสมบัติมาตรฐาน

โทรหากันภายในฟรี ระหว่าง Extension
ระบบตอบรับอัตโนมัติ
ระบบรอสาย กรณีที่สายไม่ว่าง
ระบบ Auto Attendant หรือ IVR
ระบบ รับสายแยกตามกลุ่ม
ระบบ รับสายตามลำดับ
การโอนสาย กรณีไม่รับสาย
การโอนสายไปยังเบอร์ภายใน หรือเบอร์ภายนอก
กำหนดการตอบรับสาย ตาม Time Profile
กำหนดเสียงเพลงรอสาย
โทรออกราคาประหยัด
ประชุมสาย
บันทึกสายสนทนา
รายงานการโทรเข้า-ออก และสายที่ไม่ได้รับ
รองรับการใช้งานจากทุกอุปกรณ์ ทั้ง IPPhone, PC Softphone, Mobile Softphone

ค่าบริการรายเดือน ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ

 1. ค่าเช่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์คลาวด์ (CloudPBX) ตาม Package
 2. ค่าเช่าเลขหมายสำหรับสายนอก
  เบอร์ 02 เบอร์ละ 200 บาท คู่สายละ 120 บาท (เริ่มต้นที่ 1 เบอร์ 5 คู่สาย)
 3. ค่าโทร ตามใช้งานจริง (อ้างอิงอัตราค่าโทรด้านล่าง)

อัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ

โทรออกจากหมายเลข
(A Number)
โทรไปยังหมายเลข
(B Number)
อัตราค่าบริการ
เบอร์ 02 โดย Onevoisเบอร์บ้านในพื้นที่1 THB / Minute
เบอร์ 02 โดย Onevoisเบอร์บ้านนอกพื้นที่1 THB / Minute
เบอร์ 02 โดย Onevoisเบอร์มือถือ1 THB / Minute

ตารางอัตราการโทรระหว่างประเทศ

ระบบจะหักเครดิต CloudPBX รายเดือน ดังนั้นลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังมีเครดิตในบัญชีของเขาอยู่
โดยใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง)จะจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ที่จัดส่งทางอีเมลล์แก่ผู้ใช้บริการ

#CloudPBX, #TaaS, #Telephony

[CloudPBX]

Cloud IP PBX for your private telephony system by IDIN9, together with our business partner. Our CloudPBX comes with a Thailand license as an authorized ITSP. We can provide fully professional services, including a local telephony number (+66 02XXXXXXX) for all clients. Clients will need only an internet connection to use our services from any location(Thailand address) and any device, while still being able to access all telephony features.

Here are standard benefits of using a CloudPBX:

 1. Cost savings: With a CloudPBX, you can eliminate the need for expensive hardware installations and maintenance. Instead, you pay for a subscription-based service, reducing upfront costs and ongoing expenses.
 2. Scalability: CloudPBX systems allow for easy scalability. You can quickly add or remove phone lines or extensions based on your business needs. It provides flexibility to adapt to growth or changes in your organization without the hassle of physical infrastructure modifications.
 3. Mobility: CloudPBX enables you to make and receive calls from anywhere with an internet connection. Employees can stay connected to the office phone system even when working remotely or traveling. It improves collaboration and ensures accessibility for employees on the go.
 4. Advanced features: CloudPBX offers a wide range of advanced telephony features. These are include call forwarding, voicemail, auto-attendant, call recording, conferencing, and integration with other business applications. These features enhance productivity and streamline communication processes.
 5. Reliability and redundancy: CloudPBX providers typically have robust infrastructure with built-in redundancy measures. This ensures high availability and reliability for your phone system. In case of an outage or disaster, calls can be automatically routed to alternative locations or devices, minimizing downtime.
 6. Easy management: CloudPBX systems are typically user-friendly and can be managed through web-based interfaces. Administrators can easily configure and customize settings, add or remove users, and access call analytics and reporting. It simplifies the management and administration of your telephony system.
 7. Integration with other tools: CloudPBX can integrate with various business tools and applications such as CRM systems, helpdesk software, or unified communications platforms. Integration enhances workflow efficiency, enables click-to-dial functionality, and provides a unified communication experience.

How we bill you?

 1. CloudPBX subscription fee (As shown in Package)
 2. Thailand local numbering fee for trunk, 200THB per number + 120THB per concurrence call(start from 5 concurrences)
 3. Toll fee rate per minute (refer to table below)

อัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ

โทรออกจากหมายเลข
(A Number)
โทรไปยังหมายเลข
(B Number)
อัตราค่าบริการ
เบอร์ 02 โดย Onevoisเบอร์บ้านในพื้นที่1 THB / Minute
เบอร์ 02 โดย Onevoisเบอร์บ้านนอกพื้นที่1 THB / Minute
เบอร์ 02 โดย Onevoisเบอร์มือถือ1 THB / Minute

International toll fee rate

The system will deduct CloudPBX credits monthly, so clients need to ensure that there is still credit available in their account.
The tax-related documents will be mailed to the client’s address.

Package ค่าเช่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์คลาวด์ (CloudPBX)

Standard

THB 3000

Per Month (Yearly commit)
 •  ได้บริการตามคุณสมบัติมาตรฐาน ไม่รวม บันทึกสายสนทนา
 • เบอร์ภายนอก 02 หนึ่งเลขหมาย (5 คู่สาย โทรเข้า-ออกพร้อมกัน)
 •  เบอร์ภายใน (Extension) 5 หมายเลข
 •  โทรออกเครดิต 500THB (โทรออกไม่ได้หากเครดิตหมด)
 •  คิดค่าใช้จ่ายแบบ Pre-Paid
Buy Now

Valueแผนคุ้มค่า

THB 9800

Per Month (Yearly Commit)
 •  ได้บริการตามคุณสมบัติมาตรฐาน
 •  เบอร์ภายนอก 02 หนึ่งเลขหมาย (5 คู่สาย โทรเข้า-ออกพร้อมกัน)
 •  เบอร์ภายใน (Extension) 20 หมายเลข
 •  โทรออกเครดิต 800THB (โทรออกไม่ได้หากเครดิตหมด)
 •  โทรไปยังเลขหมายต่างประเทศ
 •  คิดค่าใช้จ่ายแบบ Pre-Paid
Buy Now

Pay-as-you-grow

THB Call

(Yearly commit)
 •  ใช้งานมากกว่า 20 Users
 •  คิดค่าใช้จ่ายแบบ Post-Paid
Request Form

Service Terms & Conditions

 1. Price and conditions are valid 30 days from the date shown on this quotation.
 2. IDIN9’s equipment installation for customer is IDIN9’s ownership. Customer has to return equipment to IDIN9 within 30 days when there is termination. In case equipment is broken or lost, IDIN9 has the rights to let customer pay for broken or lost equipment.
 3. Customer has to inform at least 30 days in advance to IDIN9 as written document in case of termination by sending termination letter with authorized signature via fax
 4. If customer does not inform termination in advance to IDIN9, IDIN9 may assume that customer is continuing using service.
 5. In case service contract as shown in this quotation is made, it will be assumed that details in this quotation is part of the contract and is not contrary to conditions in the contract.
 6. IDIN9 reserves rights to cancel service, modify terms and conditions and notifies customer when changes are made.
 7. Customer need to provides internet in order to use our service.

Payment Terms & Conditions

 1. IDIN9 will issue invoice within the fifth date of the month after calling usage occurred.
 2. All prices are subject to included VAT and client need to deduct withholding tax in accordance with the law.
 3. Customer has to make payment within 7 days after the date shown on invoice.

วิดีโอ สาธิตการใช้งานบริการ CloudPBX