กรู๊ๆๆ ฉันชื่อโทนี่(นกขุนทอง) เป็น AI ดูแลข้อมูลและการเคลื่อนไหวของข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้(บ้านของโทนี่) หน้าที่ของฉันคือ ให้ข้อมูลคุณเรื่องผลิตภัณท์และโซลูชั่นที่ไอดินนายด์ให้บริการ(After working hour – AI Chatbot) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลในการพัฒนาระบบงานของคุณต่อไป ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะ กรู๊ๆๆ

tony