Skip to main content

DR on Cloud (DRaaS)

By 11 กรกฎาคม 2024Good Articles
DR on Cloud

ใช้ไซต์สำหรับกู้คืนจากภัยพิบัติบนคลาวด์

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลและระบบ IT เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจของคุณเสียหายหรือหยุดชะงักเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

คลาวด์คอมพิวติ้งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนจากภัยพิบัติ โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ ดังนี้:

 1. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายตัว: ทรัพยากรคลาวด์สามารถเพิ่มหรือลดได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ ทำให้สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันในภาวะวิกฤต
 2. การกู้คืนข้อมูลและการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ: ระบบคลาวด์มีการสำรองข้อมูลและฟื้นฟูระบบอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลและระบบได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
 3. ความพร้อมใช้งานสูง: ศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการคลาวด์ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบ
 4. ความปลอดภัยสูง: ระบบรักษาความปลอดภัยของคลาวด์ช่วยป้องกันข้อมูลและระบบจากภัยคุกคามต่างๆ เช่น ไวรัส หรือ การโจรกรรมข้อมูล

เราเตรียมโซลูชั่น DRaaS ในชื่อ CCP DR เพื่อรองรับความต้องการข้างต้นดังกล่าว

CCP DR – Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

คือบริการคลาวด์ที่ให้บริการในการสำรองข้อมูลและจัดการการกู้คืนระบบสำหรับองค์กร ไปบนคลาวด์ มันช่วยให้องค์กรสามารถนำระบบการกู้คืนจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery) ไปใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานและดูแลเองทั้งหมด

บริการ DRaaS มีคุณสมบัติและประโยชน์สำคัญ ดังนี้:

 1. การสำรองข้อมูลและการจัดเก็บแบบออฟไซต์:
  – บริการ CCP DR จะดูแลศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่บน Azure Cloud ต่างจาก Data Center หลักของลูกค้า เพื่อเก็บรักษาและทำสำเนาข้อมูลและระบบของลูกค้า
  – การจัดเก็บแบบออฟไซต์ช่วยปกป้องข้อมูลจากภัยพิบัติในพื้นที่เดียวกัน
 2. การสลับสถานที่และกลับสู่สถานที่หลักเมื่อต้องการ:
  – บริการ CCP DR สามารถเรียก Recovery ทันที เพื่อใช้ตรวจสอบ หรือ เพื่อใช้เป็นไซต์สำรอง เมื่อมีข้อผิดพลาดในสภาพแวดล้อมหลักของลูกค้าและเริ่มกระบวนการสลับสู่ ไซต์หลัก ได้ตามต้องการ
  – เมื่อ Data Center หลักได้รับการซ่อมแซม ผู้ใช้บริการสามารถกู้คืนระบบ กลับสู่ Data Center หลักได้
 3. สเกลได้และมีต้นทุนที่คุ้มค่า:
  – CCP DR คือ DRaaS ที่ใช้รูปแบบการจ่ายตามการใช้งาน ทำให้องค์กรสามารถปรับขนาดความสามารถในการกู้คืนตามความต้องการ (กำหนดจำนวนครั้งที่จะทดสอบต่อเดือน และกำหนดแผนล่วงหน้าหากเกิดเหตุต่อปี)
  – วิธีนี้อาจมีต้นทุนที่คุ้มค่ากว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานกู้คืนภายในองค์กร สำหรับธุรกิจของคุณ
 4. เวลาในการกู้คืนที่รวดเร็ว:
  – ความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานกู้คืนเฉพาะของเรา มีการกู้คืนที่เร็วกว่าวิธีกู้คืนทั่วไปภายในองค์กร ในลักษณะ Instant Recovery
  – ช่วยลดเวลาหยุดชะงักและการสูญเสียข้อมูลในกรณีเกิดภัยพิบัติ
 5. การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนด:
  – บริการ CCP DR แบบ DRaaS จะดูแลให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลของ Azure Cloud ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น HIPAA, PCI DSS หรือ GDPR
  – ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ง่ายขึ้น

สรุปประโยชน์ของบริการ CCP DR

 1. ไม่ต้องลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) สำหรับงาน DR
 2. ไม่ต้องเตรียมเครื่องสำหรับ Recover ไม่ว่าจะเป็นแบบ On-Premise หรือ Cloud IaaS เผื่อเอาไว้
 3. ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามแผนความเสี่ยงของงาน DR (กำหนดขนาดและจำนวนเครื่อง Server ที่ต้องการใช้งาน ตามระยะเวลาทดสอบต่อเดือน และแผนเมื่อเกิดเหตุต่อปี)
 4. มีระบบ VPN รองรับการใช้งานของผู้ใช้ เมื่อต้องใช้ ระบบ Server บน Cloud
 5. ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน IP ของเครื่อง Server ที่เปิดใช้งานบน Cloud
 6. ผ่านข้อกำหนดและ Compliance ต่างๆ ตามมาตรฐาน Data Center
 7. ข้อมูลปลอดภัย เพราะข้อมูลที่สำรองบน Cloud ถูก Encrypt โดยสามารถเปิดเพื่อ Restore หรือใช้งานได้โดย เจ้าของข้อมูลเท่านั้น
 8. ช่วยให้ระบบสำรองข้อมูล ครบสมบูรณ์ตาม 3-2-1 Backup Best Practice

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ การกู้คืนจากภัยพิบัติบนคลาวด์จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่ต้องการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจกลับมาดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดวิกฤต