Skip to main content

SANGFOR aCloud (HCI) : Build Your Own Private Cloud

By 28 กันยายน 2017มิถุนายน 13th, 2019Good Articles, IaaS
Sangfor HCI
HCI Journey

Sangfor aCloud (HCI) – Hyper-converged Solution ที่คุณสามารถออกแบบ Hardware ได้ตามต้องการ ยี่ห้อใดๆ ที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 มาพร้อมฟังก์ชั่นสำหรับ Private Cloud แบบครบชุด ทั้ง Hypervisor, NFV, SDS และ Orchestrator ช่วยให้คุณสร้าง Private Cloud ได้ง่ายๆบนโซลูชั่น Sangfor HCI

Converged Infrastructure สถาปัตยกรรมของ Data Center ในอนาคต

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคของ Cloud Computing แต่ละองค์กรเริ่มเปลี่ยนแนวคิดจาก Hardware-defined IT Infrastructure ไปเป็น Software-defined IT Infrastructure เนื่องจากต้องบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดทั้งใน Data Center หรือระบบ Cloud แบบรวมศูนย์โดยไม่ต้องสนใจว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานอยู่คืออะไร ก่อให้เกิดเป็นแนวคิดเรื่อง Converged Infrastructure ซึ่งง่ายต่อการดูแลและบริหารจัดการ รวมไปถึงขจัดปัญหาด้านความเข้ากันไม่ได้ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกด้วย

 

Gartner ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ Converged Infrastructure ว่า “ภายในปี 2019 ประมาณ 30% ของ Storage Array Capacity ที่ใช้งานใน Data Center ขององค์กรทั่วโลก จะถูกติดตั้งแบบ Software-defined Storage (SDS) หรือ Hyper-converged Integrated System (HCIS) บนระบบฮาร์ดแวร์ x86 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีน้อยกว่า 5% นอกจากนี้ 20% ของแอพพลิเคชันประเภท Mission-critical ขององค์กรที่ติดตั้งในรูปของ 3-tier IT Infrastructure ก็จะเปลี่ยนไปใช้ HCIS ภายในปี 2020 นี้”

Sangfor HCI ทางเลือกที่ยืดหยุ่นที่สุดสำหรับ Software-defined Data Center

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้าน Converged Infrastructure ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ Sangfor ผู้ให้บริการ Next-generation Firewall ระดับ Enterprise-class อันดับหนึ่ง ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Hyper-converged Infrastructure (HCI) ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่ผสานรวมส่วน Compute, Storage และ Network Virtualization ไว้ด้วยกัน และปรับแต่งให้ทุกส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เดียว เสมือนเป็น Data Center ขนาดย่อมที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อม นอกจากนี้เพิ่มฟังก์ชัน Network Functions Virtualization (NFV) อย่าง NGFW ของ Sangfor ลงไปเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้ถึงขีดสุดอีกด้วย

 

จุดเด่นของ Sangfor HCI คือ ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ได้ผ่านทาง Web UI ซึ่งเป็น Unified UI Controller โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือลง Agent เพิ่มเติมแต่อย่างใด ที่สำคัญคือช่วยระยะเวลาที่จะออกบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ สู่ตลาดจาก 1 – 6 เดือน เหลือเพียงหลักชั่วโมงหรือวันเท่านั้น และยังช่วยลด Total Cost of Ownership (TCO) ลงได้มากกว่า 70% อีกด้วย

แพลตฟอร์ม HCI ของ Sangfor ประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก 3 ประการ(ไม่บังคับ แยกซื้อได้) คือ

1. aSV: ระบบบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์แบบเสมือน (Server Virtualization) มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

 • ระบบปฏิบัติ Hypervisor สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรของแต่ละ Virtual Machine
 • รองรับการทำ High Availability ในกรณีที่ Physical Server เครื่องหนึ่งมีปัญหา สามารถกระจาย Virtual Machine บนเครื่องของตนไปยังเครื่องอื่นๆ ได้ทันที เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • เทคโนโลยี Dynamic Resource Scheduling (DRS) ช่วยให้เมื่อ Virtual Machine ใช้ CPU/RAM เกินขอบเขตที่กำหนด Virtual Machine จะถูกย้ายไปทำงานบน Physical Server เครื่องอื่นที่มี CPU/RAM เพียงพอที่จะให้บริการ เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • รองรับการทำ Incremental Backup และ Snapshot Backup โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ เพิ่มเติม – Off host ผ่าน SMB/CIFT หรือ NFS

2. aNET*: ระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบเสมือน (Network Virtualization) มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

 • Visualized DC ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานง่ายในรูปแบบของ drag-and-draw ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็น Network Diagram ของการเชื่อมต่อได้ทันที พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่วิ่งผ่านแบบ real-time
 • aSwitch ทำหน้าที่เป็น Distributed Virtual Switch รองรับเทคโนโลยี Overlay สามารถแบ่ง VLAN ได้สูงสุดถึง 16 ล้าน VLANS
 • aRouter ทำหน้าที่เป็น Active-Standby Virtual Router สำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก Data Center
 • aFW ทำหน้าที่เป็น Distributed Virtual Firewall หรือ Micro-segmentation Firewall สำหรับแต่ละ Virtual Machine เพื่อควบคุมและกรองทราฟฟิกที่วิ่งเข้าออก
 • NFV ให้บริการฟังก์ชันระบบเครือข่ายต่างๆ เช่น NGFW เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในระดับแอพพลิเคชัน, ADC เพื่อทำ Application Loadbalance, WANO เพื่อลด Bandwidth ระหว่างสาขา
 • VxLAN รองรับการทำ Network Virtualization เชื่อม L2 Network ที่อยู่ต่างที่กัน(Branch) ทำให้ Host ไม่ต้องเปลี่ยน ค่า IP configuration ใดๆ (IP, GW, DNS etc)

3. aSAN: ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Virtualization) มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

 • ถูกออกแบบมาในรูปของ Distributed Storage Architecture
 • สามารถขยายหน่วยจัดเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 64 Nodes และจะเพิ่มมากกว่านี้ในอนาคต
 • รองรับการทำ Load Balance เพื่อกระจายการจัดเก็บข้อมูลไปยัง Physical Storage เท่าๆ กัน
 •  จัดเก็บและทำสำเนาข้อมูล 2 – 3 ชุดเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
 • เทคโนโลยี Hybrid Disks โดยใช้ SSD ในการทำ Caching และจัดเก็บข้อมูลลงบน HDD เพื่อเพิ่ม IOPS และลด Latency ทั้งยังรองรับ Hot Spare สำหรับย้ายข้อมูลใน HDD ที่มีปัญหา ไปเก็บไว้ใน HDD สำรองก่อนทำการเปลี่ยนไปใช้ HDD ใหม่แบบ Hot-swap
 • เทคโนโลยี I/O Locality ช่วยให้ aSAN ทราบว่าข้อมูลของ Virtual Machine ถูกเก็บอยู่ใน Physical Storage ใด และรัน Virtual Machine บน Physical Server นั้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น และลด Bandwidth ที่เกิดขึ้นในระบบนอกจากนี้ Sangfor HCI ยังมีระบบมอนิเตอร์ที่ทรงพลัง โดยสามารถแสดงเส้นทางการไหลของทราฟฟิกและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ในรูปของกราฟิกสวยงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบปัญหาและหาสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

  *เหนือกว่าคู่แข่งด้วย Network Functions Virtualization (NFV)

  Network Functions Virtualization (NFV) เป็นระบบสำหรับให้บริการฟังก์ชันเครือข่ายแบบเสมือนบน aNETของ Sangfor HCI ซึ่งพร้อมให้บริการ vAF ซึ่งเป็นฟังก์ชัน NGFW ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับอุปกรณ์ NGFW ระดับ Enterprise-class ของ Sangfor โดยรองรับการควบคุมและกรองทราฟฟิกได้ถึงระดับแอพพลิเคชัน และมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยมากมาย ได้แก่ IPS, Anti-malware, URL Filtering, Data Loss Prevention, Advanced Threat Protection, Web Application Firewall และอื่นๆ เพื่อช่วยให้แพลตฟอร์ม HCI มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในปัจจุบัน Sangfor ได้เพิ่มฟังก์ชัน SSL VPN, Load Balancer และ Wan Optimization เข้าไปเพื่อให้ HCI กลายเป็น Software-defined Data Center ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

  พร้อมให้บริการ Data Center ทุกระดับ

  Sangfor พร้อมให้บริการโซลูชัน ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ โดยเริ่มต้นที่ Physical Servers 2 เครื่องทำ Clustering กัน และสามารถตั้งค่าให้แอพพลิเคชันพร้อมใช้งานได้ภายใน 30 นาทีเท่านั้น สามารถดูคุณสมบัติของ Sangfor HCI ได้จากรูปด้านล่าง

  หมายเหตุ aBOS คือ ระบบที่ติดตั้งฟังก์ชัน NFV มาให้พร้อมใช้บริการทันที เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็กหรือ ROBO

  นอกจากนี้ Sangfor HCI ยังรองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ 3rd Party รวมถึงมีเครื่องมือสนับสนุนการย้ายข้อมูลจาก Physical Servers หรือ Virtual Machine เช่น VMware, XenServer, Hyper-V และ KVM มายัง Sangfor HCI สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มนี้อีกด้วย

  Orchestrator ยุคใหม่ ใช้งานง่าย ด้วย web technology dashboard

  sangfor-hci-dashboardเพราะว่า มี Dashboard Orchestrator Builded-In มาอยู่แล้วใน Plateform จึงไม่จำเป็นต้อง install agent หรือ Appliance ใดๆเพิ่มเติม เพื่อทำการบริหารจัดการ Cluster นี้ และในอนาคตอันใกล้นี้ ก็จะมี interface แบบ Cloud billing มาให้ด้วย ทำให้ลดงาน User administrator ไปอีกมากที่เดียว

ไอดินนายด์ นำเสนอโซลูชั่น พร้อมบริการดูแลให้กับลูกค้าในการ deploy private cloud solution พร้อมบริการย้ายระบบ จาก Physical มาสู่ Private Cloud environment ใหม่นี้ พร้อมข้อเสนอและโปรโมชั่นพิเศษ

Promotion #BrightCloud & Promotion #HybridReady

Leave a Reply