ccp

#CyberFit, #CyberCloudProtect

ทุกวันนี้ นอกจาก เราต้องดูแลร่างกายเราให้ FIT แล้ว ระบบไอทีของเราก็ต้อง FIT เช่นกัน เพราะเราถูกโจมตีจาก Ransomware, Malware และ Hacker ทุกวัน ไอดินนายด์ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ล่าสุด CyberCloud Protect จากขุมพลังของ Acronis Anydata Engine Platform ซึ่งผลิตภัณท์ใหม่นี้ เพิ่มคุณสมบัติด้าน Cyber Security มา ทั้ง Vulnerability Assessment, Patch Management, Anti-Malware แบบ AI-Based, SW/HW Inventory, Device security เพิ่มเติมจาก ความสามารถด้านการสำรองข้อมูล ให้คุณได้มี เครื่องมือสำหรับบริหารความเสี่ยงด้าน Cyber Security และ Cyber Protection ครบใน ผลิตภัณท์เดียว บน Agent เดียว โดยความสามารถเด่นๆ ที่มีมาแบบ Full Featureดังนี้
• Full imaging + Continuous Data Protection (CDP) – สำรองทันทีที่ไฟล์เปลี่ยน และพร้อมย้อนกลับทันทีที่ต้องการ
• Vulnerability Assessment & Patch Management – ตรวจสอบช่องโหว่ ติดตั้ง Patch เพื่อปิดช่องโหว่ ของทั้ง OS และ 3rd Party Apps
• AI-Based Anti-Malware – ปกป้องเชิงรุก จากไวรัสและ Ransomware โดยการค้นหาและกำจัดไวรัส
• Active Protection – ปกป้องเชิงรับ จาก Ransomware โดยย้อนกลับไฟล์ ที่ถูก Encrypt อัตโนมัติ เมื่อถูกเข้ารหัส
• Software / Hardware Inventory – ให้คุณเก็บข้อมูลทรัพย์สิน ไอที ทั้งคอมพิวเตอร์ Spec และ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง พร้อมรายงานการเปลี่ยนแปลง
• Cloud Management Console ขยายการดูแลครอบคลุมทั้งอินเตอร์เน็ต รองรับ Work From Home environment
• Device Security – ควบคุมการใช้งาน ช่องเชื่อมต่อ USB
• Immunity – มีภูมิคุ้มกันไม่ยอมให้ Process ใดๆ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือ Backup Files
โดยคุณสมบัติของต้นแบ่งจำหน่ายตามคุณสมบัติ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง โดยเริ่มจาก คุณสมบัติพื้นฐาน

[CyberCloud Protect]
เพราะคุณสมบัติ Backup อย่างเดียวไม่เพียงพอในการปกป้องข้อมูลของคุณ เราจึงเพิ่มคุณสมบัติ Managed Antivirus เพิ่มเติมช่วยเพิ่มจำนวน Protection Layer ที่จำเป็นให้คุณ โดยคุณจะได้คุณสมบัติเหล่านี้ในผลิตภัณท์ CyberCloud Protect
• Full imaging – สำรองข้อมูลแบบ Snapshot เป็น Image ที่เรียกคืนได้ทั้งระดับไฟล์และทั้ง System
• Vulnerability Assessment – ตรวจสอบช่องโหว่ ของทั้ง OS และ 3rd Party Apps
• Anti-Malware – ปกป้องเชิงรุก จากไวรัสและ Ransomware โดยการค้นหาและกำจัดไวรัส ได้ทั้งแบบ Quick Scan และ Full Scan โดยสามารถกักไฟล์ต้องสงสัยใน Quarantineและยกเว้นการ Scan ในส่วนที่ต้องการ
• Crypto Mining Detection – สามารถตรวจจับ โปรแกรม Crypto Mining ได้
• Active Protection – ปกป้องเชิงรับ จาก Ransomware โดยย้อนกลับไฟล์ ที่ถูก Encrypt จาก Cache อัตโนมัติ เมื่อถูกเข้ารหัส
• Hardware Inventory – ให้คุณเก็บข้อมูลทรัพย์สิน ไอที ทั้งคอมพิวเตอร์ Spec พร้อมรายงานการเปลี่ยนแปลง
• Cloud Management Console ขยายการดูแลครอบคลุมทั้งอินเตอร์เน็ต รองรับ Work From Home environment ผ่านหน้าจัดการแบบ Web base บน HTTPs Protocal
• Report – ออกรายงานผลการทำงานได้ตามกำหนด เป็น schedule รายวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
• Device Security – ควบคุมการใช้งาน ช่องเชื่อมต่อ USB

[CyberCloud Protect + Adv. Backup]
แต่หากคุณต้องการระบบสำรองข้อมูลชั้นสูง ที่รองรับ เทคนิค 3-2-1 อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับที่สุดในการทำระบบสำรองข้อมูล. เราก็สามารถให้บริการคุณด้วย CyberCloud Protect + Adv. Backup ผลิตภัณท์ล่าสุด จากขุมพลังของ Acronis Anydata Engine Platform  ที่ให้ Feature ด้านงานสำรองข้อมูลเต็มๆ ทำให้เรามีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่จะเสียข้อมูล โดยความสามารถเพิ่มเติมจาก CyberCloud Protectดังนี้
• ได้ทุกคุณสมบัติของ CyberCloud Protect ข้างต้น
• ติดตั้งได้บน Workload ที่ต้องการได้ไม่จำกัด (Windows 10, Windows 2019, Linux, Mac, Etc.)
• Full imaging + CDP (Continues Data Protection) – ช่วยให้สามารถ Recovery ไปยังจุดเวลาที่เราสำรองข้อมูลไว้ล่าสุดได้ ใกล้ Realtime.
• รองรับการสำรองข้อมูลแบบ Granular ของ Application อย่าง MS SQL, Oracle, Active Directory, MS Sharepoint และ MS Exchange เป็นต้น
• Immunity – มีภูมิคุ้มกันไม่ยอมให้ Process ใดๆ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือ Backup Files
Readmore…

[CyberCloud Protect + Adv. Security]
หากคุณต้องการเพิ่มคุณสมบัติชั้นสูงด้าน End Point Security เราก็สามารถให้บริการคุณด้วย CyberCloud Protect + Adv. Security ที่ให้ Feature ด้านงาน Security เพิ่มเติม ทำให้เรามีเครื่องมือปกป้อง โดยความสามารถเพิ่มเติมจาก CyberCloud Protectดังนี้
• ได้ทุกคุณสมบัติของ CyberCloud Protect ข้างต้น
• ติดตั้งได้บน Workload ที่ต้องการได้ไม่จำกัด (Windows 10, 11, 2019, 2022, RHEL, Etc.)
• เพิ่มความสามารถของ Antivirus ให้สามารถ กำจัดไวรัสแบบ Realtime โดยโปรแกรมจะตรวจสอบตลอดเวลา
• เพิ่มความสามารถของ Antivirus ให้สามารถอ้างอิง Signature จาก Local ในเครื่อง
• เพิ่มความสามารถป้องกันการระบาด (Exploit Prevention)
• เพิ่มความสามารถป้องกันการเข้าถึงเว็ปไม่พึงประสงค์ (URL Filtering)
• จัดเก็บข้อมูลการโจมตี เพื่อนำไปหาสาเหตุและช่องโหว่ภายหลังได้ (Forensic Backup)
• สามารถสร้าง Corporate Whitelist เพื่อกำหนด อนุญาตโดยได้ผลลัพธ์ทั้งองค์กร
Readmore…

[CyberCloud Protect + Adv. Management]
หากคุณต้องการเพิ่มคุณสมบัติด้านบริหารจัดการ Machine Management – Server Management / Desktop Management เราก็สามารถให้บริการคุณด้วย CyberCloud Protect + Adv. Management ที่ให้ Feature ด้านการจัดการเพิ่มเติม ทำให้เรามีเครื่องมือความปลอดภัยและเป็นปัจจุบัน เพิ่มเติมจาก CyberCloud Protectดังนี้
• ได้ทุกคุณสมบัติของ CyberCloud Protect ข้างต้น
• ติดตั้งได้บน Workload ที่ต้องการได้ไม่จำกัด (Windows 10, 11, 2019, 2022, RHEL, Etc.)
• เพิ่มความสามารถด้าน Vulnerability Scan ให้สามารถ ปิดรูโหว่ โดย Update Patch ของ CVE เหล่านั้น
• เพิ่มความสามารถ Patch Management สำหรับระบบปฎิบัติการ Windows และ RHEL รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ ชั้นนำอีกกว่า 300 รายการ
• เพิ่มความสามารถป้องกันปัญหาจาก Patch ผิดพลาด ในกรณีที่ ผลการอัพเดท กระทบกับระบบงาน โดยสามารถย้อนระบบกลับไปก่อนการอัพเดท (Fail-safe patching) ดังกล่าว
• เพิ่มความสามารถในการจัดการข้อมูลองค์กร ทั้ง Hardware Inventory และ Software Inventory ให้คุณสามารถรู้ว่าสถานะ Hardware คุณเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงซอร์ฟแวร์ที่ติดตั้งมีโปรแกรมอะไรบ้าง และแต่ละตัวถูกใช้บ้างหรือเปล่าและใช้งานล่าสุดเมื่อใด
• เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและออกรายงานสุขภาพของ Harddisk เพิ่มเติม พร้อมเครดิตกู้ข้อมูลฟรี 1 ปีจากศูนย์กู้ข้อมูลที่มีมาตรฐาน ISO9001:2015ในห้องปลอดฝุ่น Class 100.
Readmore…

คุณเพิ่มระดับชั้นของความปลอดภัยได้ตามความเหมาะสมขององค์กร บนบริการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยองค์กรเล็กใหญ่ กว่า 10 ปี ให้โอกาสเราได้เป็น Fitness Coach สำหรับระบบไอทีของคุณ

#CyberFit, #CyberCloudProtect

[CyberCloud Protect]

   Today not only we need to make our body FIT, but also the IT system need to FIT, because we are attacked by threat like Ransomware, Malware and cracker everyday. We(I-DIN NINTH CO., LTD.) would like to introduce you our CyberCloud Protect, the new technology from Acronis Anydata Engine Platform, this come together with additional Cyber Security functions such as Vulnerability Assessment, Patch Management, Anti-Malware, SW/HW inventory, device security with enhanced backup and recovery, this will become a tool for manage your Cyber Security and Cyber protection risk in one single agent. The benefits you can expect to get when solution deployed include

 • Full imaging + Continuous Data Protection (CDP) – Recovery at the point in time of data change.
 • Vulnerability Assessment & Patch Management – Patching both OS and 3rd party apps.
 • AI-Based Anti-Malware – Active protect from Virus Malware and Ransomware.
 • Acronis Active Protection – Post protect from ransomware encrypted files by automatic restore non-encrypted files version back from cache.
 • Hardware Inventory – Asset Management for your total ecosystem visualization.
 • Cloud Management Console – With cloud console, there is no boundary to manage client anywhere included work from home environment.
 • Device security – USB authorize and protect.
 • Immunity – No unauthorized process allow to change program or backup image files.

[CyberCloud Protect – Backup Feature]

   If you just want the Backup solution that can support 3-2-1, the best practice of backup solution for everyday work. We(I-DIN NINTH CO., LTD.) would like to introduce you our CyberCloud Protect – Backup, the new technology from Acronis Anydata Engine Platform, this come together with full features capacity based enhanced backup and recovery, this will become a tool for manage your risk. The benefits you can expect to get when solution deployed include

 • Unlimited agent for all types (Windows 10, Windows 2019, Linux, Mac, Etc.)
 • Full imaging – Recovery at the point in time of last backup.
 • Vulnerability Assessment – Check if you need update both OS and 3rd party apps.
 • Acronis Active Protection – Post protect from ransomware encrypted files by automatic restore non-encrypted files version back from cache.
 • Hardware Inventory – Asset Management for your total ecosystem visualization.
 • Cloud Management Console – With cloud console, there is no boundary to manage client anywhere included work from home environment.
 • Immunity – No unauthorized process allow to change program or backup image files.

CyberCloud Protectคุ้ม

THB 3500*

Per 500GB Per Month*ราคาพิเศษสำหรับ SMEs
จำนวนไม่เกิน 100 เครื่อง(Server + PCs)
สำหรับงานโครงการกรุณาติดต่อฝ่ายขาย
Buy Now

Customized To Order

THB Call

Per Workload Per YearCCP [Bundle] + Adv. Backup
+ Adv. Security
+ Adv. Management
+ Data Recovery Service
Request Form
product-presentation

Product Presentation

AcronisCyberCloud Demo

CyberCloud Demo Series

วิดีโอนี้ อธิบายว่า Technology Active Protect ช่วยคุณจาก Ransomware ได้อย่างไร

I-DIN NINTH COMPANY LIMITED
4 Soi Bangna-Trad 25, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok Thailand 10260
www.idin9.com | +66 (0)2 502 0255 | [email protected]

We are Acronis Platinum Partner and Acronis Authorized Service Provider