line x
phone x
+66(0)2 502 0255
Awards and Certificate - idin9.com | +66 (0)2 502 0255 Skip to main content
                               
                                   เพราะเรามีพันธกิจ ที่จะให้บริการด้วยความรู้, ความสามารถและประสบการณ์ โดยเจ้าหน้าที่ชำนาญการ เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในบริการของเรา ดังเห็นได้จาก Certificate และรางวัลเหล่านี้