Skip to main content

Acronis 12 Performance Review

By 6 มีนาคม 2017มีนาคม 27th, 2017Good Articles
fast = acronis

สวัสดีครับ วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มา share ประสิทธิภาพการทำงานของ Acronis 12 (Acronis 12 performance)โปรแกรม Backup ที่ ผู้ผลิต Claim ว่าทำงานเร็วที่สุด

ในทุกๆการแข่งขัน ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ ความเป็นตัวจริง การแข่งขัน รถ F1 เมื่อทำการแข่งขันเป็นระยะเวลาหนึ่ง รถก็จะต้องเข้า Pitch เพื่อเปลี่ยนยาง ซ่อมบำรุง เป็นเรื่องปกติ ความเร็วในการให้บริการใน Pitch Stop มีผลโดยตรงกับผลการแข่งขัน เช่นเดียวกับ ระบบ Data Center ของคุณ หากคุณต้อง บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนอะไหล่ ในกรณีระบบเกิดปัญหา RTO (Recovery Time) ก็ส่งผลโดยตรงกับธุรกิจเช่นกัน

โดย เราจะทำการวัดประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากตัวแปร ที่สำคัญเหล่านี้นะครับ

 1. CPU Load ขณะทำการ Backup
 2. Bandwidth Utilization ที่ทำได้ตอน Backup
 3. ความเร็วในการ Backup (coding ใหม่)
  1. Backup Full
  2. Backup Incremental
 4. ความเร็วในการกู้คืนระบบ
  1. กู้ไปยัง เครื่องเดิมที่ Backup มา
  2. กู้แค่บางไฟล์
  3. กู้ไปยัง Bare Machine (เครื่องเปล่า)
 5. ความเร็วในการตรวจสอบไฟล์ที่ Backup ไว้

โดยเครื่องที่นำมาทดสอบ มี ทั้งที่ไป POC และ Production จริงของ IDIN9 ซึ่งขอเล่าเป็น Case Study เป็น Case ๆ ไปครับ

Case ที่ 1 : Fast recovery VMware Guest

Environment Server เป็น VMware Guest และ Backup ไปยัง Fileserver Backup ในเครือข่ายเดียวกัน

Technology Background : Acronis 12 with vmFlashBack feature, VMware CBT technology.

สถานการณ์ :

เครื่อง Express Server ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชี, โปรแกม Corrupt เนื่องจาก Network ของผู้ใช้หลุดๆติดๆ ระหว่างประมวณผล โดยผู้ใช้แจ้งว่า Express เข้าใช้งานแล้วมีปัญหา จากนั้นโปรแกรมจะ Hang ไปเลย มีผลกระทบทำให้เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีทำงานไม่ได้ทั้งหมด จึงขอให้ Recover กลับไปยังจุดเวลาล่าสุดที่ทำงานได้

fast recover

จากภาพ เราสามารถ ย้อนเวลากลับไปยังจุดเวลาตอนที่ยังปกติได้ ภายใน 4 นาที (เริ่ม Recover 09:13 AM เสร็จ 09:17 AM) และนี่คือการย้อนเวลาทั้งเครื่อง(data 25GB) จะพบว่าที่ทำได้เพราะมี data ที่ โดน Process จริงเพียง 1.17 GB ต้องขอขอบคุณ vmFlashBack กับ VMware CBT

ส่วนใหญ่เรารู้จัก Differential Backup แต่คุณรู้มั้ยว่าคุณสามารถทำ Differential Restore ได้ด้วย vmFalshBack

ผลคือ เราได้ Server โปรแกรมบัญชีกลับมาทำงานได้ปกติ เจ้าหน้าที่บัญชีเริ่มทำงานได้ ต่ออีกครั้ง

Case ที่ 2 : Daily PC backup at noon

Environment : เป็น PCs 3 เครื่อง Backup ไปยัง Fileserver Backup ในเครือข่ายเดียวกันทุกวัน ตอนเที่ยง

Technology Background : Acronis 12 with incremental forever (Single file)

สถานการณ์ :

เครื่อง PCs ถูกกำหนดให้ต้อง สำรองข้อมูล ตอน 11:45 ทุกวัน และเก็บไว้ 14วัน (RPO) โดยมี Windows Time ในการสำรองข้อมูล คือช่วงพักเที่ยง
ซึ่งจากความต้องการดังกล่าว โดยเฉพาะให้สำรองข้อมูลให้สำเร็จในช่วงเที่ยง ทำให้ไม่สามารถ สำรองข้อมูลแบบ Full ได้บ่อยครั้ง แต่ต้อง retention ทุก 14 วัน ทำให้ต้องใช้เทคนิค incremental forever เพื่อสำรองข้อมูล และเพื่อให้สามารถทำ Retention ได้โดยไม่ต้องทำ Full ใหม่ ไฟล์นั้นจึงอยู่ใน Archive เดียวกัน (โดยไม่เสียคุณสมบัติ เรื่อง RPO)

จากภาพเป็นผลการ สำรองข้อมูล เครื่อง PCs ที่เริ่มทำงานตอน 11:45 และทำงานเสร็จก่อน บ่าย โดยหากเราพิจารณาเครื่องที่ใช้เวลานานที่สุดจะพบว่า

pc backup performance

ใช้เวลาดำเนินการ 24 นาที โดย มีไฟล์ Backup ใหม่เกิดขึ้น 903 MB (Data จริงประมาณ 5 GB) บนเครือข่าง WIFI และ Backup Performace Option เลือกแบบ Low เพื่อรบกวน User น้อยที่สุด
Single File Archive ประเด็น retention : เนื่องจากไฟล์เป็นเพียงไฟล์เดียวจึงไม่ต้องทำ Full Backup ใหม่ เมื่อเกิด retention เช่นหากวัน ที่ 1 expired วันที่ 1 กับ 2 จะ merge กันใช้เป็น จุด Full สำหรับใช้ reference ใหม่

 

 

 

 

Leave a Reply