Skip to main content

KEMP : Application Delivery

KEMP-Application Delivery

Why KEMP?

           KEMP คือบริษัทเทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยนการทำงานของแอพพลิเคชั่นในการนำส่งข้อมูล รวมถึงความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน โดยเป็นผู้ให้บริการที่ยืดหยุ่นที่สุดสำหรับ deployment, delivery และ licensing options สำหรับผู้ใช้บริการ ซึ่งครอบคลุมทั้ง cloud และ hybrid infrastructures มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Newyork รวมถึงมีสาขาอยู่ที่ ไอร์แลนด์ เยอรมัน และสิงคโปร์

Why do Enterprises buy KEMP?

          บริษัทต่างๆ, Service Provider รวมถึงภาครัฐ ล้วนแต่เลือกใช้ KEMP 360 สำหรับการใช้งานในแบบ single point เพื่อทำการควบคุม รวมถึงวิเคราะห์จุดที่สำคัญของการใช้งานแอพพลิเคชั่น และนอกจากนี้ยังใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการจัดการจากส่วนกลางที่ง่ายขึ้นและลดเวลาที่ใช้ในการแก้ไขให้น้อยลง บริษัทและผู้ให้บริการต่างๆข้างต้น ได้นำ LoadMaster ADC ของ KEMP ไปประยุกต์ใช้งาน ซึ่งช่วยให้เกิดความง่ายในการใช้งาน รวมถึงครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น

Sagework-KEMP

KEMP LoadMaster

          KEMP LoadMaster – Load Balancer ทรงประสิทธิภาพ, virtual และ hardware ADCs for highly available, scalable และ secure application delivery environments. LoadMaster เป็นสินค้าตัวหลักของ KEMP โดย LoadMaster ก็คือ  load balancer ที่สร้างอยู่บนแพลตฟอร์มของเราเองที่ชื่อ LMOS ซึ่งยอมให้รันได้ในทุกๆแพลตฟอร์ม : As a KEMP LoadMaster appliance, a Virtual LoadMaster (VLM) deployed บน Hyper-V, VMWare, on bare metal หรือบน public cloud.

KEMP Load Balancers (ADCs)

Subscription Licensing –  ข้อเสนอที่คุ้มค่าจาก KEMP Subscription เราได้รวมฟีเจอร์ของ service และ support สู่ 3 transparent tiers ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการโซลูชั่น Application delivery controller (ADC)

Flexible Consumption Models –  ในขณะที่ LoadMaster โดยมาก มักจะมาพร้อมกับสัญญาการขายแบบซื้อขาด license ซึ่งแตกต่างจากเรา เพราะเรารองรับการขยาย license ตามการใช้งาน และ PAYG (Pay as You Go) สำหรับการใช้งานบน Cloud เพื่อรองรับการใช้งานที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการทำงานของแต่ละธุรกิจ

Global Site DNS Load Balancing – KEMP’s Global Site Load Balancing capabilities provides intelligent multi-site traffic distribution across private and public cloud infrastructure to increase resilience and remove single points of internal or external failure. Integration with locally deployed LoadMaster ADC instances allows for the choice of either using network checks or L7 application availability when making failover and routing decisions. Policy management allows for rules to be defined to ensure that the right users get routed to the right location in the case of an active/active deployment.

Layer 4-7 Load Balancer & ADC – LoadMaster enables scalable and highly available application deployments with a variety of scheduling method, application level health checking, intelligent content switching and SSL/TLS acceleration.

WAF – Web Application Firewall – LoadMaster’s Web Application Firewall Pack (AFP) รองรับ defence-in-depth strategy และยังช่วยป้องกันการทำ deployments จาก application-centric, mitigate the OWASP Top 10 and satisfy PCI DSS compliance requirements.

Edge Security Authentication & SSO – LoadMaster’s Edge Security Pack (KEMP’s Microsoft TMG Replacement) provides SSO, Active Directory group based access control and multi-factor system integration to enable secure authentication and authorisation for application environments.

Reverse Proxy – LoadMaster’s native reverse proxy capabilities helps secure and accelerate access to internet facing web applications by offloading encryption with FIPS 140-2 compliant methods, caching and compressing content and providing abstraction between untrusted zone clients and trusted zone infrastructure.

SDN –  KEMP’s Software defined Network (SDN) ได้ทำการปรับการทำงานของ load balancing เพื่อให้รองรับ LoadMaster ในการทำงานร่วมกับ SDN controller deployment ในสภาพการทำงานของเน็ตเวิร์ค โดยทำการแบ่ง network-level จาก Northbound Interface(NBI), it dynamically enriches Layer 4-7 application delivery, enabling optimised traffic steering decisions Quality of Experience (QoE) and service levels.

A Quick guided tour of the KEMP LoadMaster Web User Interface (WUI) for set-up and configuration of a KEMP Load Balancer.

What differentiates KEMP products from existing products and services?

♦  Elastic, infinitely scalable, application delivery. Unlimited, on-demand virtual instances.

♦  Per-application ADC fabric deployment across public, private and multi-cloud infrastructures.

♦  Subscription and metered consumption model driven TCO down by 600%.

♦  The only ADC vendor which offers multi-vendor ADC management.

Leave a Reply