#CloudPBX, #TaaS, #Telephony

[CloudPBX]

บริการเช่าใช้ตู้สาขาระบบโทรศัพท์ส่วนตัวจากไอดินนายด์และเครือข่ายพัธมิตร ทำให้เราสามารถให้บริการระบบ ที่มีความปลอดภัย พร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้อง แก่ลูกค้า ด้วยความสามารถด้านวิศวกรรมของเรา และเครือข่ายระบบ CloudPBX จาก Onevois ทำให้ได้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบคราวด์ (CloudPABX) ที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนติดตั้งตู้สาขา ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและการบำรุงรักษา แต่ยังใช้งานได้เทียบเท่ากับตู้สาขา พร้อมบริการหลังการขายโดยวิศวกรมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกัน โดยใช้หมายเลขภายใน (Extension Number) การโทรออกไปยังปลายทางทั้งในและต่างประเทศ(ราคาพิเศษ) การโอนสาย การดึงสาย การพักสาย รวมไปถึงระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ IVR หรือ Auto-Attendant โดยมีพื้นฐานดังนี้

คุณสมบัติมาตรฐาน
โทรหากันภายในฟรี ระหว่าง Extension
ระบบตอบรับอัตโนมัติ
ระบบรอสาย กรณีที่สายไม่ว่าง
ระบบ Auto Attendant
ระบบ รับสายแยกตามกลุ่ม
ระบบ รับสายตามลำดับ
การโอนสาย กรณีไม่รับสาย
การโอนสายไปยังเบอร์ภายใน หรือเบอร์ภายนอก
กำหนดการตอบรับสาย ตาม Time Profile
กำหนดเสียงเพลงรอสาย
โทรออกราคาประหยัด
ประชุมสาย
บันทึกสายสนทนา
รายงานการโทรเข้า-ออก และสายที่ไม่ได้รับ

ค่าบริการรายเดือน ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ

 1. ค่าเช่าเลขหมายสำหรับสายนอก
  เบอร์ 02 เบอร์ละ 200 บาท คู่สายละ 120 บาท (เริ่มต้นที่ 1 เบอร์ 5 คู่สาย)
 2. ค่าเช่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์คลาวด์ (CloudPBX) ตาม Package
 3. ค่าโทร ตามใช้งานจริง

อัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ

โทรออกจากหมายเลข
(A Number)
โทรไปยังหมายเลข
(B Number)
อัตราค่าบริการ
เบอร์ 02 โดย Onevoisเบอร์บ้านในพื้นที่1 THB / Minute
เบอร์ 02 โดย Onevoisเบอร์บ้านนอกพื้นที่1 THB / Minute
เบอร์ 02 โดย Onevoisเบอร์มือถือ1 THB / Minute

ตารางอัตราการโทรระหว่างประเทศ

ค่าบริการจะจัดเก็บหลังใช้บริการ (รายเดือน/รายปี) โดย บริษัท ไอดินนายด์ จำกัด
โดยใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง)จะจัดส่งทางไปรษณีย์หลังชำระค่าบริการ ตามรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ที่จัดส่งทางอีเมลล์แก่ผู้ใช้บริการ

[P5 Archive]

P5 Archive is a long-term storage solution that moves data to disk, tape and the cloud.
P5 can be set up within minutes, and works cross platform on Mac, Linux, Windows, FreeBSD, Synology, QNAP and
NETGEAR. You can restore data on any platform since P5 stores it in a platform-neutral format.

Media Archiving Software
The software’s browser-based interface enables fast and easy
configuration, administration and monitoring – regardless of your
location.
P5 Archive helps to move data to cost-effective tape media. In the
process, expensive server storage can be reclaimed while backup times
are reduced. By relieving your network of traffic, you’ll get a better
working experience and increased productivity.
Archiving is possible to Amazon S3, Amazon Glacier, Google Cloud, Hitachi
S3, Microsoft Azure, Wasabi S3, Backblaze B2 and Generic S3. Access to
Wasabi storage is built-in to P5. Manual configuration of the Wasabi endpoint DNS names is not required.Archiving to the cloud saves hardware
and administration cost, plus the available storage can be easily extended
when the need arises.
As users requirements grow and change, P5’s modular design allows for
optimal scaling to fit your specific needs. There are no limits to possible
growth: you can easily add further Archiware products, hardware or media
to expand your setup. P5 Archive can save data to disk, tape and the
cloud, while the same hardware is used by P5 Backup

Offsite Storage
P5 Archive lets you move or migrate data offline to disk, tape and the
cloud. You can monitor files, folders and the directory structure to archive
files automatically. Fine-grained filtering can be applied to select or
exclude files based on name, size, date etc. Data can be cloned to a
second tape for offsite storage. Encryption options protect data against
non-authorized access both during the transfer and on the media itself.

Data Archive from the Workstation
Available for all P5 Archive customers, the P5
Companion is a desktop application for Windows,
macOS and Linux, allows drag-and-drop archiving
from the workstation desktop. Stub files can be
created when archiving for ease of restore, without
the need to use the P5 web interface.

Package ค่าเช่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์คลาวด์ (CloudPBX)

Standard

THB 990

Per 5 Users Per Month
 •  ได้บริการตามคุณสมบัติมาตรฐาน
 •  เบอร์ภายใน (Extension) 5 หมายเลข
 •  โทรไปยังเลขหมายภายในประเทศ
 •  โทรไปยังเลขหมายต่างประเทศ
Buy Now

Valueแผนคุ้มค่า

THB 1800

Per 10 Users Per Month
 •  ได้บริการตามคุณสมบัติมาตรฐาน
 •  เบอร์ภายใน (Extension) 10 หมายเลข
 •  โทรไปยังเลขหมายภายในประเทศ
 •  โทรไปยังเลขหมายต่างประเทศ
Buy Now

Custom

THB Call

Per Yearใช้งานมากกว่า 10 Users

Request Form

Service Terms & Conditions

 1. Price and conditions are valid 30 days from the date shown on this quotation.
 2. IDIN9’s equipment installation for customer is IDIN9’s ownership. Customer has to return equipment to IDIN9 within 30 days when there is termination. In case equipment is broken or lost, IDIN9 has the rights to let customer pay for broken or lost equipment.
 3. Customer has to inform at least 30 days in advance to IDIN9 as written document in case of termination by sending termination letter with authorized signature via fax
 4. If customer does not inform termination in advance to IDIN9, IDIN9 may assume that customer is continuing using service.
 5. In case service contract as shown in this quotation is made, it will be assumed that details in this quotation is part of the contract and is not contrary to conditions in the contract.
 6. IDIN9 reserves rights to cancel service, modify terms and conditions and notifies customer when changes are made.
 7. Customer need to provides internet in order to use our service.

Payment Terms & Conditions

 1. IDIN9 will issue invoice within the fifth date of the month after calling usage occurred.
 2. All prices are subject to included VAT and client need to deduct withholding tax in accordance with the law.
 3. Customer has to make payment within 7 days after the date shown on invoice.

วิดีโอ สาธิตการใช้งานบริการ CloudPBX

I-DIN NINTH COMPANY LIMITED
4 Soi Bangna-Trad 25, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok Thailand 10260
www.idin9.com | +66 (0)2 502 0255 | [email protected]

We are Acronis Platinum Partner and Acronis Authorized Service Provider