Storage that’s effortless, efficient, and evergreen. Storage that delivers everything you need for Cloud IT.

ALL FLASH ARRAY คืออะไร ?

All Flash Array คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยี Solid State Disk(SSD) ในการจัดเก็บข้อมูล แทนที่จะใช้การจัดเก็บใน Hard Disk Drive(HDD) แบบเดิม ซึ่งทำให้ All Flash Array ทำงานด้วยความเร็วสูงและมี Letancy ที่ต่ำ จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานที่ต้องรองรับ Workload ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในระดับของ Application ที่ต้องการระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง หรือการใช้งานกับระบบ Cloud หรือ Virtualization ที่ต้องการความเร็วในการทำงาน โดยในปัจจุบันให้การรองรับทั้ง Block, File และ Object Storage

Why ALL FLASH ARRAY ?

4 เหตุผลที่ทุกองค์กรควรเปลี่ยนมาใช้ ALL Flash Array

1.เร็วกว่า : มีความเร็วมากกว่า HDD ได้ตั้งแต่ 10 ถึง 1,000 เท่า

2.ประหยัดกว่า : ใช้พลังงานและสร้างความร้อนให้ Data Center น้อยกว่า

3.ตอบโจทย์ทางธุรกิจมากกว่า :ด้วยประสิทธิภาพที่สูง ทำให้ความคล่องตัวสูงกว่า

4.คุ้มค่ากว่า : ด้วยราคาที่ลดลง ในคุณภาพที่สูงกว่า READ MORE >>>

PURESTORAGE : Built for FLASH and CLOUD

 

PURESTORAGE นั้นได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบ All Flash Storage สำหรับอนาคต ที่พร้อมด้วยความเร็ว ความจุ ความทนทาน ความง่ายในการดูแลรักษา และตอบโจทย์การนำไปใช้งานทั้งในเชิง IT Infrastructure ที่รองรับการทำงานภายในระบบ Cloud ได้ รวมถึงตอบโจทย์การนำไปใช้งานในเชิงธุรกิจ และมีรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมต่อธุรกิจองค์กรในทุกวันนี้

PURESTORAGE จึงกลายเป็นผู้ผลิตที่มีนวัตกรรมทางด้าน All Flash ที่ครอบคลุมตอบโจทย์ได้อย่างหลากหลาย และทำให้องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆกันมากมาย เช่น

  • เพิ่มความเร็วให้ Application สำคัญขององค์กร
  • สร้าง Private Cloud สำหรับใช้งานภายในองค์กร
  • รองรับ Virtual Desktop Infrastructure อย่างเต็มตัว
  • สำรองข้อมูลและระบบระหว่างสาขาได้เป็นอย่างดี  READ MORE >>>

PURESTORAGE มีอะไรบ้าง ?

Pure Storage ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจองค์กรเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยวิธีการที่ไม่เคยมีใครคาดถึงมาก่อน เทคโนโลยี Software-driven Storage ของ Pure Storage นั้นได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงธุรกิจและ  IT สำหรับเหล่าองค์กรไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่เหนือขึ้นในราคาที่ถูกลงกว่าเทคโนโลยี Storage ในแบบก่อนๆ

ระบบต่างๆของ PURESTORAGE

FLASHARRAY//M

เป็นระบบที่ให้บริการ Block Storage ได้อย่างเอนกประสงค์ เหมาะสำหรับองค์การที่กำลังมองหา All Flash Array เพื่อเร่งความเร็วของ Application, ระบบ Virtualization หรือแม้แต่ Private Cloud ภายในองค์กร

FLASHSTACK CI

คือระบบ All-Flash Converged Infrastructure ที่เกิดจากการประสานเทคโนโลยีรวมกันระหว่าง Pure Storage, Cisco, VMware และ Microsoft เพื่อออกแบบระบบ Data Center สำเร็จรูปอย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการติดตั้ง ดูแลรักษา และบริหารจัดการ

PURE1 PLATFORM

ระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลางของ Pure Storage ผ่าน Cloud ทำให้การบริหารจัดการระบบ All-Flash Array ภายในองค์กรที่มีจำนวนมากหรือกระจายอยู่หลายสาขาไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป

EVERGREEN STORAGE

การลงทุนรูปแบบใหม่สำหรับ All-Flash Array ให้ใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ปี พร้อมการอัพเกรด Software และ Controller ฟรีตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงยังคิดค่าใช้จ่ายตาม Effective Capacity จริง READ MORE >>>